Hem

Manas Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690996, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit: Engelskans "mind". "Hjärna" i brist på bättre. "Psyke" är kanske den enda möjligheten eftersom psykologi är: "The Science of the Mind".

Alias: