Hem

GHB Psykoaktiv substans

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 478084, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Psykoaktiv substans

En drog som tillverkas illegalt men är även ett kroppseget ämne.(Kroppen tillverkar detta själv,signalsubstans)

Alias: anetamin, date rape drug, gammahydroxybutyrat, ghb, gobbe, liquid ecstasy, somatomax och somatomit

normal

GHB är en syntetiskt drog och tillverkades första gången redan för trettio år sedan. På 80-talet marknadsfördes den helt legalt i USA, ofta via hälsobutiker som bl a bantningsmedel. GHB tillhör egentligen veterinärmedicinen och används exempelvis som bedövningsmedel för hästar.

CAS-nr: -
Summaformel: C4H8O3
Molekylmassa: - g/mol
IUPAC: 4-hydroxybutansyra
Trivialnamn: GHB, gobbe, G


Fribas/grundform Natrium-GHB

Smältpunkt (°C): - -
Kokpunkt (°C): - -
Övrigt: GHB kan inte isoleras som den fria syran. Den är för instabil för det. Om man avlägsnar vatten från GHB:n så omvandlas den direkt till GBL (gamma-butyrolakton), dvs. GHB:s egen cykliska ester. Denna ester är stabil även när den inte är i lösning. Om man adderar GBL till vatten så uppstår omedelbart en jämnvikt mellan GHB och GBL, där förhållandet GHB:GBL är ungefär 30:70 eller 40:60. Har du ingen bra våg så lös upp saltet i en bestämd mängd vatten, så får du en lösning med en bestämd koncentration. På så vis är det enklare att dosera. ANVÄND EN GRADERAD PIPETT ELLER EN MÄTCYLINDER NÄR DU DOSERAR GHB - INTE EN KORK ELLER KAPSYL!
Administrering: - Peroralt är att föredra. Kan även injiceras.

Syntes:
Gamma-hydroxybutyrat framställs som regel genom refluxering av gamma-butyrolakton och ett önskat hydroxidsalt. Till exempel litiumhydroxid, natriumhydroxid, kaliumhydroxid, magnesiumhydroxid eller calciumhydroxid.
Referenser:
-
Toxicitet:
GHB är helt icke-toxiskt, även höga doser. LD50 för Na-GHB i råtta är 2,0 g/kg. LD50-värdet för GHB i människa har uppskattats till 4,2 g/kg.
Referenser:
L. Gallimberti et al., Neuropsychopharmacology 9, 77 (1993)
B. Bruguerolle et al., Thérapie 32, 375 (1977)

Förekomst:
Förekommer uteslutande i vattenlösning med koncentrationer från 5-50%. Pöbeln använder korkar/kapsyler för att dosera GHB, detta är ren ignorans och idioti. En graderad pipett eller en mätcylinder bör konsulteras när det gäller dosering av GHB.
Referenser:
-
Farmakologi:
GHB är, som väntat, en GABAB-agonist. Men forskningen kring GHB och dess derivat har påvisat att det finns en helt unik GHB-receptor med egna undergrupper.
Referenser:
S. D. Ferrara et al., Brit. J. Clin. Pharmacol. 34, 231 (1992)
G. Tunnicliff, Gen. Pharmacol. 23, 1027-1034 (1992)

Terapeutiska anvädningsområden:
GHB är anestetiskt och har använts för att kurera alkoholister, då etanol och GHB har gemensamt att båda är GABA-agonister, detta faktum gör att det under en etanolmissbrukares abstinenstid dämpar otroligt mycket av abstinenssymptomen, men praktiskt taget helt utan att underhålla GABA-agonistberoendet. GHB har även använts i behandling mot narkolepsi.
Referenser:
-
Dosering (-):
Minsta aktiv dos: 1000-1500 mg
Liten dos: 1500-2000 mg
Stark dos: -
Överdos: 3500 mg+

normal

Började komma i Göteborg i början på 90-talet och ökade kraftigt i slutet av 90-talet. Sedan 1 Februari 2000 är GHB narkotikaklassat i Sverige.
Numera tillverkas GHB illegalt, men är även ett kroppseget ämne, som är kroppens egna neuroleptikum. GHB är en signalsubstans som kan öka frisättningen av tillväxthormoner och har därför använts av kroppsbyggare världen över, trots den sövande effekten. GHB syntetiserades på 70-talet i Frankrike och användes därefter som narkosmedel fram tills nya säkrare medel upptäcktes.
GHB ger ett alkoholliknande rus men utan bakrus. GHB luktar som fotogen och smakar salt och citron. GHB är mycket svårdoserat och en överdosering av GHB kan ge blodtrycksfall, långsam hjärtrytm, livshotande arytmi, andningsuppehåll och kräkning med aspirationsrisk (maginnehåll i lungorna) , plötslig död.
Vid ett plötsligt uppvaknande ur ett GHB-rus kan missbrukaren bli förvirrad och agressiv och löpa amok. En GHB påverkad patient kan vara en mardröm för polis,sjukvårdspersonal, övriga.