Hem

GBL Downer/Depressant

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 478080, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Downer/Depressant

En kemisk vätska som ger en känsla av välbefinnande och upprymdhet. GHB är beroendeframkallande och svår att dosera utan biverkningar

Alias: gbh och gbl

normal

CAS-nr: 98-48-0
Summaformel: C4H6O2
Molekylmassa: 86,09 g/mol
IUPAC: 4-hydroxybutansyralakton
Trivialnamn: GBL, gamma-butyrolakton, lakton


Fribas/grundform -

Smältpunkt (°C): -43,53 -
Kokpunkt (°C): 204 @760mmHg, 89 @12mmHg -
Övrigt: Lättflytande transparent vätska med mycket bra solverande egenskaper. PET och andra vanligt förekommande plaster löses upp med lätthet av GBL. Av detta skälet är det synnerligen enfaldigt att förvara sin GBL i t. ex. en PET-flaska. -
Administrering: Intages lämpligen peroralt, dock ej i ren form pga. dess solverande egenskaper. GBL löser troligen upp cellmemran. För att vara säker på att inte ta skada av GBL:en så bör man göra en 1-5% lösning i vatten/läsk etc. -

Syntes:
GBL kan framställas på flera sätt. Ett av sätten är (1) oxidation av tetrahydrofuran med natriumhypoklorit, ett annat är (2) oxidation av butan-1,4-diol med kopparkromit. Det finns ett sätt till att framställa GBL, och det är genom att (3) behandla en vattenlösning av ett GHB-salt med en syra, och sedan destillera av GBL:en.
Referenser:
Reppe, Chem. Ing. Technik 1950, 365
Chem. Eng. 58, no. 6, 176 (1951)
F. C. Whitmore, Organic Chemistry (Van Nostrand, New York, 2nd ed., 1951)
Y. Ogata et al., J. Org. Chem. 45, 1320 (1980)

Toxicitet:
GBL är praktiskt taget icke-toxiskt. LD50 är 17 ml/kg i råtta, peroralt.
Referenser:
H. F. Smyth et al., Am Ind. Hyg. Assoc. J. 30, 470 (1969)

Förekomst:
Förekommer som en klar koncentrerad eller utspädd vätska. Transporteras avgörande alltid i HDPE-plastflaska, eftersom det löser vanlig PET.
Referenser:
-
Farmakologi:
När GBL kommer in i kroppen så metaboliseras det snabbt (halveringstiden är under en minut) till gamma-hydroxybutansyra (GHB) av enzymet laktonas. Följaktligen kan farmakologin bakom GBL studeras genom administrering av GHB. GBL besitter, enligt studier, inga carcinogena egenskaper.
Referenser:
-
Terapeutiska anvädningsområden:
Kraftigt anxiolytiskt, icke-toxiskt sömnmedel.
Referenser:
-
Dosering (-):
Minsta aktiv dos: 0,75 ml
Liten dos: 1,25 ml
Stark dos: -
Överdos: 3 ml+