Hem

In-vivoavbildning Teknik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655230, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Teknik

Teknisk apparatur för visuell avbildning av levande organism

Alias: cat, ct, datortomografi, invivo, in-vivoavbildning, in vivo teknik, in-vivoteknik, mrt, pet, rcbf, scanning, skanning och skiktröntgen

normal

In-vivoavbildning används inom forskning och vård för att ta fram bilder av organismens funktion eller struktur.

Datortomografi (CT) kom på 70-talet och kallas allmänt skikt-röntgen. Denna teknik fick snabbt efterföljare som PET (skanning), PECT, rCBF (cerebral blodflödesmätning) och MRT - magnetröntgen, där man till skillnad från vanlig röntgen inte utsätts för radioaktiv strålning.

Genom datorbearbetning av erhållna data (från uppmätta svaga magnetfält) får man fram bilder, som med fotografisk exakthet (MRT) kan klargöra ev. skador eller förändringar.