Hem

På spaning efter Spinoza Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 666315, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Medvetande, Känsla, Minne, In-vivoavbildning och Hjärnor
Publicerad år 2003
ISBN 91-27-09531-2
Av Antonio Damasio

Hjärnforskaren Damasios bok om "Glädje, sorg och den kännande hjärnan"

Alias: på spaning efter spinoza

normal

I 'På spaning efter Spinoza' beskriver Antonio Damasio känslornas betydelse mot en evolutionsbiologisk bakgrund.

De senaste forskningsrönen om hur hjärnan fungerar presenteras – inom klinisk neurologi möjliga genom nya tekniska möjligheter att avbilda hjärnan och dess funktioner (båda är Damasios specialområden).

Liksom i tidigare böcker tar han fram ett antal fallbeskrivningar som belyser hans ståndpunkter.
Genom studier av hjärnskadade patienter har Damasio kunnat visa att förnuft och gott omdöme hänger samman med känsloupplevelser. Både medvetna och omedvetna känslor är en viktig källa till rationellt tänkande och har avgörande betydelse för vår förmåga att fatta kloka beslut.

Enligt Damasio är upplevelsen av glädje och sorg en av grundvalarna för vår existens och överlevnad. Förmågan att ha emotioner och kunna uppleva känslor ska ha inneburit en fördel för vår överlevnad.
Damasio redogör för vilka mekanismer i hjärnan det är som styr känslor och upplevelser och visar hur interaktionen mellan affekter, medvetande och minne går till.

'Hjärnan är integrerad med kroppen inte bara för att den är beroende av stödfunktioner, utan just genom känslor. Det är kroppen som är hjärnans länk till omvärlden. Utan den klarar sig inte hjärnan - i den meningen kan inte tanken befrias från sin kroppsliga förankring. Anden och materien, tanke och kött, hänger samman' menar Damasio.