Hem

Väring Viking

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 677016, v3 - Status: normal.
är en sorts Viking
Behandlar Vikingar

Väring (varjag) är definitionen på en viking eller rus som tjänstgjorde under kejsardömet i Gårdarike (nuvarande ryssland/asien) kring 1000-talet.

Alias: rhos, rhus, rus, ruser, varjag, varjager, väring och väringar