Hem

Bensodiazepiner Downer/Depressant

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 517983, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Downer/Depressant

Några av de vanligaste bensodiazepinerna är Halcion, Librium, Mogadon, Sobril, Valium, Rohypnol som har en lugnande och/eller sömngivande effekt.

Alias: bensa, bensodiazepin, flödder och nervlugnande mediciner

normal

Bensodiazepiner är en grupp läkemedel som började användas i Sverige under 1960-talet. Bensodiazepiner är ett accepterat standardmedel vid behandling av sjukliga ångesttillstånd och tillfälliga sömnstörningar. Det kan också användas vid lindriga former av oro och ångest.

Vanliga bensodiazepinpreparat är tex. Stesolid, Sobril eller Xanor.

Bensodiazepiner är för vissa människor beroendeframkallande. Missbruk med användning av preparaten kan förekomma. Vanligast är dock att beroendet uppstått i samband med ordinarie behandling.

Då en person är beroende av bensodiazepiner kan han inte sluta på grund av abstinensbesvär. Vanliga abstinensbesvär är ångest, sömnstörningar, nedstämdhet, oro, värk eller ryckningar i muskler, overklighetskänslor och trötthet. Beroendevården förskriver bensodiazepiner vid avgiftning av alkoholmissbrukare.

Bensodiazepiner kan även i terapeutiska doser ge upphov till beroende. Det kan till en början vara svårt att skilja symptomen orsakade av preparatet från de symptom patienten hade innan behandlingen påbörjades.

normal

Kliniska symptom vid Bensodiazepinabstinens

· Ångest · Sömnstörningar
· Nedstämdhet
· Rastlöshet
· Humörsvängningar
· Irritabilitet
· Olust
· Dysfori
· Huvudvärk
· Muskelspänningar
· Darrning
· Ostadighet
· Svettning
· Illamående
· Aptitlöshet
· Ryckningar i muskler
· Överkänslighet
· Fientlighet
· Overklighetsupplevelser
· Frånvarokänslor
· Förvirring
· Syn- eller hörselvillor
· Överkänslighet för ljud, ljus eller beröring
· Dubbelseende
· Perspektivförskjutning
· Metallsmak
· Epileptiska anfall
· Trötthet
· Minnesstörningar
· Koncentrationssvårigheter