Hem

Animism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 35, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: nua uwishin
Denna text är importerad från /old/psi/animism.html
är Lära

Religiös föreställning att hela naturen är besjälad: stenar, vatten, jord, berg o.s.v. En tro som är vanlig bland naturfolk och i utomeuropeiska religioner.

Alias: animism och naturbesjälning