Hem

Panteism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 268, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Melle
Denna text är importerad från /old/psi/panteism.html

Föreställning om att hela universum är Gud och att varje del och händelse är en aspekt av gud.

Alias: allt är gud, panteism och panteismer

normal

Panteism (av gr. pan allt, theos gud) är läran som hävdar enhet av allt varande och Gud - alltet och gud kan ej skiljas åt.

Gud är det verkliga - världen är endast en manifestation av Gud (substansen). Gud är alltså summan av allt som är, en naturalistisk form.
Den materiella formen av panteism ligger nära ateismen och menar att det verkliga är av materiell karaktär.

Panteism i vardagligt tal är läran om naturen som besjälad dvs. att Gud är i allt.