Hem

Panenteism Filosofi, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 650070, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Filosofi och Lära

Filosofiskt betecknande läran att världen är i Gud och Gud omfattar världen

Alias: panenteism

normal

Panenteism (av gr. Pan allt, en i, theos gud) hävdar att allt är Gud. Beteckningen härstammar från Krause (1781-1832) och var ett försök att förena panteism och teism.