Hem

Pan Grekisk gudom, Gud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 411677, v3 - Status: normal.
är Grekisk gudom och Gud
har epitet Megas

Naturguden som satte skräck i ensamma vandringsmän i skogen - gav oss ordet "panik". En behornad och bockfotad gud utan moral som är en personifikation av den rena instinkten. Han bestämmer över skogar och fält, herdar och deras hjordar

Alias: pan

normal

Pan är De Vildas och Herdarnas Gud. Han spelar på en panflöjt och tar formen av en halv-människa/halv-get. Hans ben tillhör en get medan hans övre kropp tillhör en människa. Han avbildas ofta med horn i pannan, något som ofta har förväxlats med Satan i kristen mytologi. Inom paganism kallas han fram ofta i riter bundna till de ljusa årstiderna.