Hem

Ateism Trosuppfattning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 45, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/ateism.html
är en sorts Trosuppfattning

Ateism, av grek. a- och theos (nekande, gud), är en åskådning enligt vilken ingen gud existerar

Alias: ateism

normal

Ateismen brukar ibland kallas både gud/gudomsförnekande och religionsförnekande.
Man bör då ha i åtanke att ateismen i sig själv är en slags trosuppfattning och inte på något sätt en definitiv sanning.

Det finns inga vetenskapliga bevis eller belägg som bevisar en andlig oexistens. En närbesläktad gren, dock ej symbios, är agnosticismen som menar att det inte går att veta om det finns en gud/gudom.