Hem

Cancer Sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 64, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: eliio
Denna text är importerad från /old/psi/cancer.html
är Upplevbart och Sjukdom

Cancer är en sjukdom där det har muterats fram celler av några olika egenskaper.

Alias: cancer

normal

Cancer är en sjukdom där det har muterats fram celler av några olika egenskaper. Cancer är egentligen ett samlingsnamn för flera sjukdommar men den gemensamma nämnaren brukar vara att dessa celler är dels svaga, dels oförmögna att göra kroppen nytta och dels väldigt desperata att föröka sig.

I normala fall klarar imunförsvaret att döda dessa celler innan de hinner bli så många att imunförsvaret inte hinner med. Om jag inte är felinformerad så uppstår det cancerceller i var och en av oss många gånger om dagen.

Vad som hänt med de som blivit sjuka i cancer är att en eller flera faktorer gjort att kampen mot dessa celler blivit mindre effektiv.

Vi har alltså en naturlig förmåga att kämpa emot denna sjukdom. Vi vet att man med positivt tänkande och tro kan få imunförsvaret att arbeta många gånger effektivare än normalt och driva tillbaka sjukdomar som alla trott var hopplösa.

Cancer har en hel drös faktorer. För att man ska insjukna så behöver ett visst antal av dessa faktorer vara uppfyllda. Hur många varierar från person till person.

En tung faktor är den andliga renheten. Om eterkroppen eller auran är infekterad eller obalanserad så försämmrar det funktionen i motsvarande del av kroppen. Är auran allmänt dålig så räcker det med en liten gnista för att cancern snabbt ska spridas över hela kroppen. Man kan säga att eterkroppen bistår med de rätta elektromagnetiska fälten för att imunförsvaret ska fungera som bäst.


normal

En liten bakgrund om cancer kan också vara på sin plats. Cancer är inte en utan flera sjukdomar som dock har ungefär samma grundmekanism. Undantaget vissa sällsynta former av barnleukemi kräver de flesta cancertyper flera decennier för att utvecklas till tumörer.

Det som krävs är först en initierande händelse som skadar arvsmassan i en cell på ett sätt som ger den en tillväxtfördel. En sådan händelse kan vara strålning (gamma- röntgen- eller ultraviolett), vissa kemikalier (i t.ex. tobaksrök, luftföroreningar, gifter eller vissa metaller) eller fibrer (t.ex. asbest- eller mineralulls-).

Nästa steg är promotion, något som gynnar den skadade cellens tillväxt. Detta kan vara vissa kemikalier (i t.ex. tobaksrök) eller kroppsegna hormoner. På de sista åren har också börjat diskuteras såväl statiska som lågfrekventa elektro/magnetiska fält. Det finns vetenskapliga undersökningar som visar på samband mellan t.ex. fält från högspänningsledningar och leukemi. Denna promotion krävs någorlunda kontinuerligt under lång tid (T.ex. 8 timmar per natt i en säng utsatt för ogynnsam elektro/magnetisk påverkan en stor del av livet. Obs! Mitt eget, ounderbyggda förslag.). Detta ger upphov till en tumör, oftast dock benign (=godartad, innebär att den inte stör omkringliggande cellers normala funktioner och delvis kan bevara de egna cellernas ursprungliga funktion). Denna tumör har oftast bildats genom upprepad delning av en enda initierad cell.

Det sista steget är progression, en utveckling av den benigna tumören till en malign (=elakartad) tumör som allvarligt stör eller slår ut den normala funktionen hos de egna och omkringliggande celler. Detta kräver oftast ytterligare skador i arvsmassan hos cellerna i den benigna tumören.