Hem

Musikterapi Terapi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 473264, v3 - Status: befäst.
Försteredaktör: chris377
är en sorts Terapi

En rad olika behandlingsmetoder som kan lindra olika sjukdomstillstånd eller utveckla olika fysiska och psykiska funktioner.

Alias: ljudterapi och musikterapi

befäst

Enskilda celler kan påverkas av ljudvibrationer. Forskningsrön gjorda av ljudterapeuter och biologer visade att tonskalans olika frekvenser ändrade röda blodkroppars färg och form. Tonen C gjorde cellerna längre, E gjorde dem klotformade och A ändrade färgen från röd till rosa. Cancerceller är oftast betydligt större än friska celler och dör vid 400-480 Hz. Därför kan det vara möjligt att använda ljudterapi som ett led i att stärka de friska cellerna och förstöra de sjuka.

befäst

Musik går förbi vårt logiska och analytiska filter och kan direkt få kontakt med våra känslor. Melodier och toner kan väcka minnen till liv och stimulera fantasin.

1800-talet började man intressera sig vetenskapligt för musikens effekter på kroppen. Man mätte dess inverkan på puls, andning, blodcirulation och blodtryck. Man fann exempelvis att en viss typ av musik lindrade smärta. Nu har musikens terapeutiska förmåga blivit erkänd för såväl psykisk ocm kroppslig läkning.

Resonans uppstår när en ljudkälla avger ljudvågor av energi till sin omgvining. Forskning har visat att resonansen utgör själva grunden för musikens helande förmåga. Resonansens akustiska princip gäller inte bara för musiken utan också för kroppen. De föremål som har samma vibrationsfrekvens som ljudkällan sätts då i rörelse, varvid en resonans uppstår.

Ljud i kroppen skapar också resonans på atom och molekylnivå. Ljudvågor fortplantas lätt tack vare vattnet. Ljudet skapar vibrationer i de levande cellerna, vilket kan liknas vid en djupgående energimassage. Detta kan hjälpa till att återställa en frisk ordning genom att energi tillförs, varvid spänningar och blockeringar skakas loss.