Hem

Alfred Tomatis Vetenskapsman, Läkare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 651622, v2 - Status: normal.
är Vetenskapsman och Läkare
praktiserar Musikterapi

Fransk läkare som gjorde banbrytande upptäckter om hjärnan, lyssnandet och hörseln - skapade "lyssnande-tränings-terapi"

Alias: alfred tomatis och mozarteffekten

normal

Tomatis var den förste i forskarvärlden som förstod att foster hör redan i moderlivet. Han var en fransk öron-näsa-hals-läkare som för mer än femtio år sedan hittade sambanden mellan ljud i röster och musik och hur hjärnan reagerar på dem.

Tomatis kunde också klarlägga och bevisa att de ljud du kan göra beror av vilka ljud du kan höra.

Hans forskning omfattade skilda yrkesgrupper, alltifrån fabriksarbetare till sångare. De som arbetade i fabrik fick med åren skador som gjorde att vissa frekvenser av ljud blev svårt för dem att höra. Sångarna hade hörselskador av egen sång, det visade sig att de nådde en ljudstyrka uppemot 130 decibel, vilket på sikt ledde till att de inte själva kunde höra t.ex. höga toner som de själva sjöng, och därför slutade sjunga dem.

Ljud i sig kan vara energigivare åt hjärnan och Tomatis kom fram till att själva lyssnandet går att träna upp.
Han åstadkom audio-psyko-fonologisk träning - vilken består i att lyssna på datorbearbetad musik, där tester görs vilket öra som är dominant och hur hjärnan uppfattar tonhöjdsskillnader.

Mozarts musik och gregoriansk kyrkosång filtrerades att låta på olika sätt, alltifrån brusaktigt till fågelkvitter.

För att stimulera hjärnan gav komplex musik bäst resultat. Musik, som en hel del av Mozart och viss annan klassisk musik, som består av teman som upprepas med ett stort antal variationer visade sig göra hjärnan pigg och energisk. Detta beror på att ett enormt antal hjärnceller aktiveras.
Mozart-effekten var född.

Ytterligare stimuli i positiv bemärkelse är alla naturliga ljud - vindens sus, havets rullande vågor, fågelkvitter osv. - de ljud vi är genetiskt och biologiskt skapade för att lyssna till...

normal

I sin bok The Conscious Ear berättar han om munkarna som förbjöds att sjunga.
Efter några månader slog abboten larm - alla munkar hade blivit trötta, hängiga, deprimerade och håglösa.

Klostret hörde till en orden som också förbjöd tal och munkarna levde alltså i så gott som total tystnad.
Tomatis tillkallades och gav rådet att man skulle återuppta sången, som var en form av shanting (gregoriansk sång).

Efter ett halvår var glädjen och vitaliteten i klostret återställd.
Härav drog Tomatis konsekvensen att långvarig tystnad gör oss trötta, att hjärnan behöver energi från mänskliga röster eller sång och musik med melodisk rytm.

Vi är alltså inte gjorda för tystnad. I värsta fall får man använda sig av sin egen - prata för sig själv - för att få energikicken!