Hem

Det tredje ögat Spatial Thing

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 380, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/tredje_oegat.html
är Trobart och Spatial Thing

Är förknippat med pannchakrat. Ett öppet tredje öga kan se vad som döljer sig bakom; detta mystiska centra för inre ljus används inom hinduism och yoga

Alias: det tredje ögat

normal

Det tredje ögat.

Det tredje ögat- centrum för ett inre ljus, en av de punkter som inom hinduismen och yoga kallas chakra. Det är placerat mitt i pannan, över mellan rummet mellan ögonbrynen.

År 1956 kom det ut en bok som hette Det tredje ögat och det sades att den var skriven av en Tibetansk lama, Lobsang Rampa. Det avslöjades emellertid att författaren i själva verket var en engelsman, vid namn Cyril Henry hoskin. Författaren hävdade att han var en äkta lama som hade övertagitHoskins kropp. Som hade sagt att han skulle gå med på det med fri vilja. Hans böcker har ända sedan dess haft en stor och hängiven läsekrets.

normal

Det tredje ögat är ett mystiskt centrum beläget mitt emellan ögonbrynen.

Det är ett av de chakra man inom hinduism använder sig av i yoga.

Begreppet är härlett till tallkottkörteln - som hos vissa djurarter står i förbindelse med ett rudimentärt synorgan i hjässan, ett s.k. parietalöga.