Hem

Astralt seende astral varseblivning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 996, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
Denna text är importerad från /old/psi/astral/syn.html
är en sorts astral varseblivning och Praktiserbart

Inom vissa kulturer så kan man se ett tredje öga målat i pannan på den avmålade.

Alias: astral syn och astralt seende

normal

Inom vissa kulturer så kan man se ett tredje öga målat i pannan på den avmålade. Detta tredje öga symboliserar det astrala séendet. Man brukar säga att kroppen har olika chakra vilket är ställen på kroppen där en viss sorts energiflöde är baserat och som starkast. I pannan där just det tredje ögat brukar gestaltas finns ett chakra som även det symboliserar det astrala séendet. Inne i huvudets mitt finns en liten körtel som kallas för tallkottkörteln , denna körtel är den biologiska orsaken till att man kan varsebli astralt utan att lämna kroppen.

Både astral syn och hörsel blandas i princip alltid med det som man ser och hör med ögonen och öronen så länge man är kvar i kroppen. Men man kan på meditativ väg förstärka tex synen till den grad att man inte längre uppfattar något av vad de vanliga ögonen ser, fast då är det stor risk att man lämnar kroppen på kuppen.

Det enklaste sättet att börja varsebli astralt (utan att lämna kroppen) är att koncentrera sig endast på synen till en början. Vi är vana vid att bli synmanipulerade. Hologram, virtual reality, 3D-glasögon, trickspeglar, och en massa mer är saker som bygger på att vi ser något som vi egentligen inte ser. I och med att vi glatt accepterat dessa och dylika sker så har vi något lättare för astralsyn gentemot de andra astrala sinnena. Ett mycket enkelt sätt att träna upp astralsynen är att tända ett ljus i ett mörkt rum och försöka se ett regnbågs-spektrum i form av en ring, utanför det gula klot som vi normalt ser runt lågan.

Prova även att se ljuset i en spegel och varsebli samma fenomen. När man kan se detta starkt så kan man även se klotet innanför bli lila i stället för gult. Det är många som brukar tänka att det där har jag väl sett jämt fast jag inte har tänkt på det. Uttalandet är menat att vara skeptiskt, men är faktiskt helt korrekt. Man har sett det jämt, fast hjärnan har hos de flesta cencurerat det då det inte har ingått i den världsblid som man blev tilldelad när man föddes och växte upp. Man skulle faktiskt kunna säga att alla människor ser och hör 100% astralt för jämnan (fast de inte registrerar eller uppfattar det), men detta tankesätt tror jag bara förenklar för de människor som är skeptiker och inte för de som redan är ockult övertygade. Fast som en parallell kan jag ändå tala om att alla människor reser astralt varje natt. Hjärnans censur gör dock att vanliga människor mycket sällan har några minnen av det. I de fall de har det så brukar de bara uppfatta det som en ovanligt konstig dröm som de i alla fall glömmer bort under dagen. En magiker kan dock ibland vakna till då astralkroppen håller på att lämna den vanliga kroppen och minnas delar av astralresan permanent. Oftast brukar minnet för en nybliven magiker då endast bestå av skedet då han/hon lämnar kroppen och sedan hur astralkroppen glider tillbaka i vanliga kroppen.

För att återgå till astralsynen så vill jag nämna en metod som kan vara lämplig att fortsätta att träna med och det är att försöka se sin egen aura. Det görs enklast genom att lägga tex handen mot ett svart underlag och försöka se auran avteckna sig mot det. En aura kan vara gul, orange, röd eller violett. Jag misstänker att det finns de som har en lite grönaktig också (som en blandning av violett och gul), men jag har aldrig själv iaktagit en sådan.

För att träna séendet vidare så är det bara att försöka se de energier som finns i luften. Att ha det nästan mörkt i rummet hjälper, även halvslutna ögon brukar stimulera till astralséendet. Det första tecknet på séendet av energier brukar vara radiobrus i luften. Detta kan med träning senare förstärkas till moln som glider omkring. Dessa moln ser nästan ut som en form av rök och det är detta séende som i sin tur kan utvecklas till det séende som gör att man kan uppfatta kraft (tex se elektricitetens magnetfält runt en strömförande sladd eller kabel) och väsen.


normal

Astral Vision

In the physical body we have 220 degrees of vision, i.e. we can only see in front of us, but not behind, above and below at the same time. In the Astral body we have MORE than 360 degrees of vision and can see on all sides at once. This is Spherical vision. During projection, habit forces us to focus our attention in one direction only, where we feel the forward part of our vision is. The view behind, above, below, left and right is still there, and seen all at once, but it can not be assimilated by the brain, all at once. This goes against the brains lifelong habit of frontal vision. Spherical vision is like being one huge multi faceted eye that can see in all directions, up, down, left, right, front, back, but all at once!

In the astral body you do not have any physical organs, i.e., eyes. You are a non-physical point of consciousness floating in space. You are also unaffected by gravity and other laws of physics. In this state there are no ups or downs, backs or fronts, left or rights. It is only lifelong habit that tries to force this perspective on you during projection.

It is important to understand spherical vision, if you are to operate competently in the astral. This is especially so when you project, in real time, close to the physical dimension. Spherical vision will often cause you to think you are in a mirror image dimension, or a reversed copy of reality. This means your house, for example, will appear to be reversed, back to front. This is caused by you losing your original natural viewpoint during projection.

At some point during the projection you have become disoriented and taken a different viewpoint from normal, i.e., you have rotated or turned upside down or inside without thinking. This reverses your natural left right, up down viewpoint. This tricks the subconscious mind into reversing the place you are in so your conscious mind can function properly.

As you don't have a physical body in the astral, if you want to look behind yourself you don't have to turn around, or move at all. You just change your viewpoint to the rear. This, when done without moving, causes the mirror image effect, in a way its like looking in a mirror to see behind.

The diagram below illustrates this reversal of viewpoint without turning, note left and right do not change:

normal

That is, if viewpoint (A) becomes viewpoint (B) without turning, then Left and Right are not reversed. This causes the subconscious mind to use its creative power to correct the view by reversing it, or parts of it. This is easier and causes fewer problems for the conscious mind than if it had to try and accept a reversal of left and right.

A similar effect can be had by lying down and looking above your head, or standing on your head and trying to pick the left and right sides of things. This causes a slight confusion in your sense of left and right, i.e., you have to consciously calculate which is left and right from your reversed position. This slight confusion is all that is needed to trick the subconscious mind into creating something easier to accept.

Your brain is unable to assimilate this reversal and thus gives you a new perspective according to what it feels is left and right at the time. Once you consciously notice this anomaly it is too late to reverse it. The brain cannot accept a conscious change of left and right.

If you understand spherical vision though, and happen to get reversed sometime during a projection, it is no longer a problem. You can take it into account and function normally, rather than thinking you are wasting your time in some strange mirror dimension, i.e., if you had plans to do something in the astral you still can. All you have to do is, take your left right coordinates from the building or structure around you, and ignore your own sense of left and right completely.

Everything you see while you are in the astral dimension is directly perceived by the mind. It is a simple matter for the subconscious mind to twist or reverse, all, or even part of, your conscious perception of reality during a projection.

Note: This reversal of viewpoint can happen many times during any one real time projection.