Hem

Astralkroppen Energikropp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 991, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/astral/kropp.html
är en sorts Energikropp , Trobart , Praktiserbart och Upplevbart

Detta är den astrala delen av energikroppen. Den sägs färdas ut ur kroppen under nätterna.

Alias: astralkroppen

normal

Detta är den astrala delen av energikroppen. Den sägs färdas ut ur kroppen under nätterna.


normal

Det astrala energifältet eller den känslomässiga auran är formad som ett äggskal runt omkring oss, den har en energi som ständigt är i rörelse.

Första gången som vi träffar en ny människa får vi en uppfattning hur den personen är, vi bestämmer om vi ska tycka om personen i fråga eller inte. Reaktionen kommer från det astrala energifältet och är känslomässig. Man brukar säga att man kan känna om en person har bra eller dåliga vibrationer och då är det den personens astrala energifält som man känner av. (Det är viktigt att tänka på att de vibrationer jag känner av när jag möter någon inte bestämmer hur någon är, utan snarare hur mina vibrationer passar ihop med den jag möter. Alltså blir vibrationerna olika beroende på vem som möter mig!)De emotioner som sitter kan vara t.ex. lust, begär, glupskhet, irritation, skuld eller förälskelse.

Våra skuggsidor, de sidor av våran personlighet som vi av olika anledningar har valt att förtränga, finns i det astrala energifältet. Det vi irriterar oss på hos andra är våra egna skuggsidor. Tänk på att när du pekar på någon så är tre fingrar riktade mot dig själv! Skuggsidorna finns hela tiden i vårt undermedvetna och påverkar oss dagligen. Endast om man törs se sina egna dåliga sidor kan lära känna sig själv och sitt astrala fält, men det är svårt att se sina skuggsidor eftersom de finns i vårt undermedvetna. Ett sätt att arbeta med sina skuggsidor är genom drömmar, de är en dörr till vårt undermedvetna.

normal

Melting Hands

When you project the astral body close to the physical world you do not have a body as such. But, the mind cannot accept this and so provides a thought form one made out of etheric matter. If you try and look at your body, say your hands, you will find they start to melt very quickly. They look pale and odd, and in a couple of seconds your fingers start to melt away like ice under a blow torch. They shorten into pale stumps, then the rest of your hand and arm starts to melt away too. This melting effect only seems to happen when you deliberately try and observe a body part or consciously create something.

Deliberately observing an astral body part like this, uses the conscious mind, which, having poor creative powers, can't hold complex shapes together for very long and it is this that causes the melting effect. If you happen to notice parts of your body, in passing, during projection this melting effect will not be seen.

normal

Astralkroppen skapas av våra känslor. När vi befinner oss i känslostämningar så har vi kontakt med astralkroppen. Här finns tänkta tankar, tidigare liv, andra dimensioner, andra sidan, kommande liv. Astralkroppen kan verka genom oss som en tredje kraft som gör oss viljelösa om vi låter den expandera. När vi inte når mål kan det vara den astrala energin som påverkar oss.

Återfödelse kan skapas från en astralenergi som är så stark att vi skapar bindningar till jorden eller någon annan planet. När vi använder vår vilja och följer det naturliga flödet, den inre naturliga balans som både jord, himmel och människor har så minskar astralkroppens påverkan.

Astralkroppen består inte av livsenergi utan av manifesterad energi från upplevelser och erfarenheter.

normal

Astralkroppen den egentliga bäraren av människans själ. Astralkroppen kan sägas vara vår själs hölje och innefattar vårt högre jag. Astralkroppen fungerar som en informationskanal mellan själen och anden, samtidigt som den är en länk till andevärlden.

normal

Astralkroppens fysiska egenskaper

Astralkroppen hyser vårt medvetande när vi har en ”Utanför kroppen upplevelse”, oftast UKU efter förkortningen för termen. På engelska brukar man säga: OBE för Outside Body Experiences.

Vad har då denna kropp för fysiska egenskaper?
För det första så är inte egenskaperna fysiska i den meningen att de är materiella på den motto som vår vardag.

Visst har astralkroppen, armar och ben – om du inte har det vid en UKU är det inte säkert att det just är astralkroppen du befinner dig i (människan lär ha många andra kroppar med andra egenskaper).
Själv har jag varit ”punktformig” under vissa utflykter, jag tolkade detta som om att det var någon annan kropp än den astrala som då bar på mitt medvetande.

Jag är lycklig nog att ha haft möjligheten att undersöka både min egen och andra individers astrala kroppar. Min erfarenhet – och andras som är hämtade från litteratur – är som följer:

Den astrala kroppen är inte bunden till samma fysiska lagar som den av kött och blod. Den kan visserligen stå på golvet som en vanlig fysisk kropp, den kan ligga i en säng och så, men den kan precis lika bra sväva eller flyga, den han ta sig igenom väggar och tak.

Det där med att passera en vägg kan ske spontant eller medvetet. Enligt litteratur som jag läst, kan tvekan hindra en att passera en vägg.
Enligt Agneta Uppman i boken ”Ut ur kroppen” – boken finns att köpa – kan det mycket väl krävas att man sätter upp händerna mot väggen och trycker för att man ska komma igenom. Kroppen glider då igenom väggen. Detta stämmer även med mina egna erfarenheter, själv har jag passerat väggar och glasrutor.

Det känns både familjärt och nytt att vara i astralkroppen, man känner sig som en person och man kan tänka. Oftast om inget annat fångar ens uppmärksamhet är man uppspelt. Jag har varit det nästintill tokighet – tänk er ett barn med fribiljett till Tivoli!

När man väl börjat analysera så förstår man att sinnena fungerar annorlunda.
Synen är oftast som vanligt dvs. si sådär 220 grader vid, men den kan också bli hela 360 grader vid. Du ser vad du har bakom dig. Man lär kunna bli rejält desorienterad och vilsen om man inte vet vilken riktning man ska fokusera i.

Hörseln är helt ute och reser. Oftast är det tyst eller så hör man märkliga ljud som inte har någon upprinnelse i den vanliga fysiska världen.
Det kan vara smällar eller dova ljud som från stora maskiner. Jag har vid ett tillfälle tolkat de lågfrekventa ljuden som om jag var instängd i en atomubåt eller liknade. Även sus och tankar kan ”höras”.

Munnen har smaksinne, genom att slicka på saker har jag erfarit en mindre tilltalande bitter smak.

Lukt vet jag inget om, jag har inte personligen upplevt lukter i astralttillstånd.

Känsel finns. Känseln verkar fungera som vanligt, både enligt min erfarenhet och enligt inlästa böcker.
Man kan känna om föremål är sträva, glatta eller fuktiga.
Man kan känna tryck och motstånd, dock förefaller smärtupplevelsen vara annorlunda, det är som om man biter sig i en frusen eller bedövad hand.
För att spinna vidare på känsel, så har jag testat att bita mig själv i handen. Jag stoppade de astrala fingerarna i den astrala munnen och bet med mina astrala tänder. Resultat: det var som att bita i en gummislang, det gick att bita ihop rejält men omedelbart fjädrade fingrarna tillbaka mina käkar till öppet läge, det verkade inte finnas ett konventionellt skelett i händerna. Även när jag känt på andra astral varelser känns de som om de var av gummi eller något liknade material med inbyggd elasticitet.

Vid flygning kan man råka ut för att dras hastigt tillbaks. Vid ett test som jag gjorde under en spontan UKU, gav jag kommandot ”upp”.
Det jag upplevde var en regelrätt raketuppskjutning. Jag accelererade vansinnigt snabbt. Utan förvarning var det slut; det var som om jag själv var ett utsträckt gummiband, sträckt till bristningsgränsen, ögonblicket därefter var jag på väg hem med dubbel hastighet.

Astralkroppen är oftast grå eller blågrå, med en tendens till partiell genomskinlighet. Bl.a. har både Uppman och jag själv sett ett mönster av vad som han var ådror eller liknade under ”huden”. Dessa mönster skiljer sig i färg från den övriga kroppen, och verkar ha ett eget svagt ljus inom sig och runt sig. Även slemhinnor t.ex. tungan har anan färg och något annorlunda utseende. Min egen tunga var i det närmsta svart och något längre och spetsigare än normalt.

Enligt min erfarenhet gäller detta så länge astralkroppen befinner sig nära den fysiska världen, vid UKU’er som sker längre ifrån det fysiska så har jag sett att kroppen blir mera ”normal” till sin färg.

Astralkroppen andas inte, och om man inte andas behöver man inga lungor. Har man inga lungor behöver man inte stämband, man är stum, och kan inte tala.
Däremot går det att kommunicera med tankar. Jag upplever det inte som att alla tankar läcker över till andra astrala individer; det verkar som om det bara är riktade tankar, sådana som du vill ska komma fram som kan tas emot av den andre. Det är också troligt att astralkroppen helt saknar vanliga organ inne i kroppen, vad som finns där inne har jag ingen aning om.

Den så kallade ”Silvertråden" är en märklig företeelse (som jag själv inte sett).
Den lär gå emellan den fysiska kroppen och den astrala kroppen. Den är tjock när man är nära sin fysiska kropp och uttunnad när man är en bit bort. Denna kabel lär vara en visualisering av förbindelsen mellan fysisk och icke fysisk kropp och behöver inte användas i verkligheten. Var den är kopplad till kroppen beror på individens egen föreställning, detta spelar ingen roll för förbindelsen som sådan.

normal

Astralkroppen är den fjärde kroppen efter fysisk, eter, mental och är densamma som man färdas ut ur när man sover.
Med viss teknik kan man även färdas ut ur denna medvetet.