Hem

Astralkroppen enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1001, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/astral/kropp/gtn.html
är Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Astralkroppen formas ur modern under fosterstadiet och utvecklas under uppväxten fram till ca 7 års ålder.

Alias: astralkroppen enl gtn

normal

Uppkomst och stabilitet

Astralkroppen formas ur modern under fosterstadiet och utvecklas under uppväxten fram till ca 7 års ålder. De astrala energierna stabiliserar sig ungefär som de fysiska, men att motsvarigheten till atomen på astralplanet är enormt mycket större. Den relativa funktionen blir då annorlunda.


normal

Bärande på känslor

Vi vet att känslor kan skapas genom att ta vissa medel eller genom att stimulera vissa neuroner i hjärnan. Dessa känslor verkar motsvara speciella tillstånd hos astralkroppen, och dessa tillstånd verkar vara lika för i princip allt liv. Då handlar det inte om de känslor våra fem sinnen ger oss, utan känslor av glädje, sorg, etc. Men astralkroppens räckvidd är bara ca åtta meter. På längre avstånd sker kommunikation via mentalplanet.

Astralkroppen interagerar ovan med mentalkroppen och nedan med eterkroppen.