Hem

Jonas Grundelementsteori (Gtn) Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 144, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/gtn.html
är Teori
enligt Jonas Liljegren

För det första utgår jag från att en rad paranormala fenomen faktiskt existerar. Ska min teori diskuteras ska man utgå ifrån det. Annars är det de paranormala fenomenens existens som ska diskuteras.

Alias: en teori om de paranormala fenomenen, grundelementsteori, grundelementsteorin, grundläggande psi-teori, gtn, jonas grundelementsteori (gtn) och min modell

normal

Min så kallade "Grundelementsteori"

För det första utgår jag från att en rad paranormala fenomen faktiskt existerar. Ska min teori diskuteras ska man utgå ifrån det. Annars är det de paranormala fenomenens existens som ska diskuteras.

OBS! Läs min disclaimer och självkritik.

Basen i min teori bygger på våra hjärnors olikhet.

Allt är mönster i olika former. Olika mönster växelverkar med varandra på olika sätt. Vissa mönster växelverkar inte alls direkt med andra mönster, utan bara indirekt via ytterliggare andra mönster.

Med den traditionella symboliken och dess termer ställer man upp ett schema med en andlig dimension i vilken våran energikropp existerar.

Det är denna modell jag använder och förbättrar när jag beskriver olika paranormala fenomen.