Hem

Helande enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 859, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/helande/gtn.html
är Teori och Trobart
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Den känsel som helarna uppfattar kommer troligen ifrån att energin får nervceller att reagera.

Alias: helande enl gtn

normal

Den känsel som helarna uppfattar kommer troligen ifrån att energin får nervceller att reagera. Vad man upplever; kyla, värme, tryck, beröring eller något annat, är individuellt. Det känns ofta som en vibration. Därför kallar man det vanligen för vibrationer eller vibrationsenergi.

Ovanstående gäller för när man själv kopplar på sin energiström genom händerna. Alla sådana här saker är psykologiskt känsliga saker och det finns risk för utveckling av vanföreställningar. Om man t ex tror att man ska känna energi på ett ställe så kan man suggestera sig själv och känner då sin egen energi. För att undvika sådant kräves mycket övning och mycket självkritik. Ingen är perfekt, men det finns ett fåtal som har enormt imponerande förmågor.

Jag kallar den energi som indirekt kan påvisas med kirlianfotografi, för eterflöden. Chi och prana är det kinesiska respektive indiska ordet för samma sak. Andra kulturer har förståss andra ord.

Det är möjligt att man kan lära sig tolka eterflöde som reflekteras i ytlager på olika föremål. Detta kallas för Dermo-optisk perception. Det är min hypotes. Vårat ekolod i fingrarna har då en begränsad räckvidd. En stark utstrålning når i storleksordningen 1 decimeter ut ur fingrarna.


normal

Forskning har visat att helarna överför livskraft till omgivningen. Detta gäller allt liv, även djur och växter. Andra människor strålar ut energi av motsatt effekt. Då hämmar personen omgivningens livskraft. Denna utstrålning växlar med humör och är för vissa personer starkare i genomsnitt än för andra.

Medecinen har idag acepterat dessa resultat delvis. Det är allmänt känt att psyket har en förbluffande förmåga att påverka kroppen. Glada och lyckliga människor läker sig själv och håller sig friskare. En deprimerad och stressad person blir lättare sjuk.