Hem

Karisma

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151711, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena

I profana sammanhang personlig utstrålning, i kristna sammanhang en kraft genom den Helige Ande som är verksam t.ex. vid helbrägdadgörelse.

Alias: karisma och utstrålning