Hem

Varsel enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 508, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/varsel/gtn.html
är Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Det sjätte sinnet har en livsviktig funktion att hjälpa sig själv och andra ur livsfarliga situationer.

Alias: varsel enl gtn

normal

Förr i tiden var synska personer allmänt accepterade. Dessa kunde känna på sig när viktiga saker skulle hända. Det är ett av de vanligaste fenomenet. Alla människor använder sig omedvetet i varierande grad av detta sjätte sinne. Detta sinne gör att man känner på sig när någon iaktar en, när någon vän snart ska komma på besök eller att det snart kommer at bli oväder.

Det sjätte sinnet har en livsviktig funktion att hjälpa sig själv och andra ur livsfarliga situationer. Hamnar man t.ex i en livshotande situation ropar man omedvetet eller medvetet på annhörigas hjälp. Anhöriga får då en känsla av att de vill ge sig iväg och uptäcker då ofta den anhörigas behov av hjälp.