Hem

Hjärnans unikhet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 848, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/hjaerna/gtn.html

Om en tanke ska kunna överföras från en hjärna till en annan måste det ske en översättning eller en Uppgradering.

Alias: hjärnors olikhet, kan inte överföras utan en översättning och varje hjärna är unik

normal

Teori om hjärnans telepatiska förmåga

Om en tanke ska kunna överföras från en hjärna till en annan måste det ske en översättning. En person läser ett meddelande (med ögonen) och sänder detta telepatiskt till en mottagare som skriver ned meddelandet (med handen).

All förståelse av yttervärlden bygger på minnen av tidigare erfarenheter. Våra hjärnor ser inte heller exakt likadana ut.
De har inte bara olika storlekar och olika många neuroner. Neuronerna är också kopplade på helt olika sätt.
Ingen människa har lärt sig någonting på samma sätt. Ingen människa har någonstans neuroner kopplade på ett likadant sätt. Därför måste all kommunikation använda abstrakta (och operfekta) symboler.

En talare översätter sina tankar till ljudvågor, vilka lyssnaren översätter till tankar. Talarens och lyssnarens tankar kan inte vara de samma. En fullständig kommunikation är omöjlig, eftersom det skulle förutsätta identiska hjärnor, dvs. identiska minnen och erfarenheter från tidigaste barndom och frammåt.

Telepatiska meddelanden kan bara förstås om precis rätt neuroner aktiveras lika.
Grundteorin är att vissa neuroner (och även körtlar) reagerar lättare på elektromagnetiska variationer än andra. För att meddelandet ska kunna uppfattas måste exakt rätt elektromagnetisk spänning uppstå på rätt plats, med ett mycket precist mönster. En tusendels millimeter 'åt sidan', och meddelandet blir bara ett obegripligt brus.

Därför kan det vid exempelvis telepati inte röra sig om en exakt avbildning utan om en slags klassificering, ungefär som när vår hjärna klassificerar data. De neurala nätverken visar hur indata kan klassificeras genom flera lager.

Teorin är att människans energikropp fungerar ungefär som en antenn.

I själva verket kan en tankeprocess bestå av alla plan i samverkan.
Den fysiska hjärnan är då inte mycket mera än en första abstraktionscentral av sinnesindata, en konkretiseringscentral för utdata, och en första gradens minnesbank till hjälp för denna arbetscentral.
De mest kroppsliga reflexerna hör hit. Men det huvudsakliga tänkandet pågår på högre plan.

Astralplanet utgör centrum för det tankearbete som utgör intuitionen och som gör mycket av arbetet.
Eterplanet är ett slags mellanlager mellan dessa två plan.

normal

Vanliga slumpmässiga förändringar i EMF utgör ett bakgrundsbrus som försvårar ESP. Hjärnan upprätthåller ett balanserat magnetiskt fält. När EMF förändras så kommer hjärnans fält tillfälligt ur balans och instabila neuroner reagerar. ESP är svaga signaler som hjärnan fångar upp och förstärker. Det är därför ESP gynnas när EMF håller sig oförändrad.