Hem

Kroppens antennfunktion i Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 869, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/gtn/antenn.html
är Teori och Trobart
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Eterkroppen och astralkroppen fungerar tillsammans som en antenn.

Alias: antenn

normal

Telepati kan inte överföras utan en översättning.


normal

Eterhjärnan

Hjärnan producerar ett elektromagnetiskt fält. Detta fält bildar ett mönster där varje liten del specialiseras att reagera på en viss kombination av mönster/frekvenser. Varje del av hjärnans mönster bidrar till varje enskild dels egenskaper. Det är det som gör mönstret holistiskt. Eterhjärnan fångar upp astrala former och översätter dem till neuronernas språk genom att stimulera de rätta delarna av hjärnan. Exaktheten följer av att eterhjärnan formats av den fysiska.


normal

Astralkroppen

Mentalplanets hjärna är gemensam för oss alla. När jag vill belysa mentalplanets funktion som ett gemensamt medvetande, kallar jag det för det kollektiva undermedvetna. Men denna hjärna är förstås väldigt olik våra hjärnor. Därför måste det till någon form av översättningsmekanism för att information ska kunna nå från mentalplanet till hjärnan. Denna mekanism består av astralkroppen och eterkroppen. Medans eterkroppen styr in signalerna på precis rätt neuroner, fungerar astralkroppen som en kanal- eller länk-skapare mot mentalplanet. Astralkroppen översätter mentalplanets information, som är utspritt över enorma avstånd, till lokala tillstånd inom astralkroppen.


normal

Mentalplanet

Eterkroppen och astralkroppen fungerar tillsammans som en antenn. Genom att ställa in astralkroppen på en viss mål-bild, så fångar denna upp allt i mentalplanet som passar in på just den målbilden. Laddar man astralkroppen med tankar om hur allt går åt skogen, så slår man inte bara tår och armbågar överallt, utan man drar besvär till sig som en magnet; bilen går sönder, reservdelarna är slut på lagret, viktiga brev försvinner i postgången, en golfboll landar rakt på magen, osv.