Hem

Plan i Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 676, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/plan/gtn.html
är Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Den andliga dimensionen är en teoretisk konstruktion för att förstå vår verklighet.

Alias: plan i gtn

normal

Den andliga dimensionen är en teoretisk konstruktion för att förstå våran verklighet. Vi definierar den så att de olika energiformerna intar olika platser i denna dimension och deras innebörders ordning bestäms så att de energiformer som växelverkar med varandra mest placeras nära varandra och de energiformer som växelverkar med varandra minst placeras långt ifrån varandra. De övre energityperna är mer holistiska än de lägre.

Det finns i princip oändligt många olika energiformer men de delas in i några få grupper. Hur många dessa är beror på i vilken detalj man vill beskriva den andliga dimensionen. Denna dimension finns beskriven av alla folkslag. Det enda som varierar är språket och kulturen. Beroende på kultur har man delat upp andedimensionen i olika många plan. Jag använder följande uppdelning:

1. ESA
2. Andeplanet
3. Kausalplanet eller mentalplanet
4. Astralplanet eller emotionplanet
5. Eterplanet
6. Det fysiska planet

Min terminologi utgår från de fyra planen i Kabbalahn.

De elektromagnetiska fenomenen är halvfysiska och är av en energiform som ligger någonstans emellan eterplanet och det fysiska planet. De kvantmekaniska fält som nu utforskas kanske är den energiform som vi kallar för eterplanet. Vetenskapen har alltså mycket kvar att utforska!

Planen är inte godtyckligt definierade. På grund av fenomen som psykometri och klärvoajans måste vi antaga att information finnas lagrad någonstans. Denna information kan nås globalt och om händelsen ägt rum i framtiden eller i det förflutna verkar inte spela någon större roll. (Se prekognition.)

Bilder formas och bevaras på de olika planen då planens natur gör att ju högre upp man kommer så blir dels bilderna mer beständiga och dels blir de mer allomfattande eller översiktliga.

Astralkroppen/mentalplanet har formats av att tanke och handling uppträtt i ett mönster. Detta mönster har etablerats. Stimulering i en del av detta mönster skapar stimulering i andra delar.

Mystikerna riter ibland dessa plan som ett antal cirklar där våran värld har centrerats till mitten (självklart) och alla andra plan ligger som lager på lager med cirklar runt om vårat. Och yterst är Gud Skaparen själv.