Hem

Eterplanet enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 902, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/eter/plan/gtn.html
är Teori

Eterplanet kan nästan sägas höra till det fysiska planet. Dessa flöden har stora likheter med elektromagnetiska fält och jordens magnetfält.

Alias: eterplanet enl gtn

normal

Eterplanet kan nästan sägas höra till det fysiska planet. Dessa flöden har stora likheter med elektromagnetiska fält och jordens magnetfält. Jordstrålningen hör till detta planet. Lika så de energiströmmar i människokroppen som man kan lära sig känna. Chackras är i huvudsak astrala, men det är dess eteriska motsvarighet och flödena i eterkroppen som påverar körtlarna och styr läkande, etc.

Ovan eterplanet ligger astralplanet. Nedan ligger det fysiska planet.