Hem

En Sof Aur Abstract Information Structure

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 95, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/en_sof_aur.html
är Abstract Information Structure

ESA är en kabbahlistisk term och står för Ain Sof Aur

Alias: ain sof aur, det oändliga ljuset, limitless light, or en soph, oändliga ljuset och the limitless light

normal

En del av livets träd, eller snarare platsen ovan trädet, en plats där motsatser förenas och singularism uppstår.

Ain Soph Aur brukar generellt uppdelas i tre delar:
Ain - Ingenting. Detta stadie brukar beskrivas som evig tystnad och mörker. Ingenting bortom allt annat. Ett sk primstadie, det första bortom allt, där inga gränser finns och motsatserna förenas. Jämför Kaos.

Ain Soph - Utan gräns. Ett mörker djupare och mäktigare än det förra, platsen bortom alla gränser, bortom ljuset. Detta stadie ligger bortom ASA, en plats där mörkret fördjupas och förlängs.

Ain Soph Aur - Det gränslösa ljuset. Obegränsat ljus i begynnande mörker. Platsen bortom den ende och de många. Den brukar generellt förknippas med Kether. ASA är den plats som ligger precis ovanför Kether.