Hem

Livets begynnelse Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33651, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Teori

Ingen vet sanningen, i skrifterna finns en teori (Bibeln, Koranen o.s.v ). Forskarna talar om Big Bang...

Alias: livets begynnelse

normal

Livet som dött i sin början?

Livet började på vår planet för så ofattbart länge sedan. Vi kan inte föreställa oss hur lång tid dessa miljarder år är.

Temperaturvariationer gav de första byggstenarna till de kemiska reaktioner som resulterade i att luft och vatten bildades.
Dessa gynnade i sin tur nya kemiska reaktioner, som sedan en dag lyckades hålla sig i gång och ändra sig själva och skapa de första molekylerna.
Dessa var förfäder till de första växterna.

Detta skapelsearbete fortgår fortfarande - allt levande utvecklas hela tiden.
En del ändringar är inte livsfrämjande och försvinner, de livskraftiga överlever och blir efter små ändringar i taget till nya livsformer.

Men, en enkel fråga: varifrån kom de atomer som blev till solens och planeternas byggstenar?