Hem

Rum-tiden enl Gtn

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 639, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/rumtid/gtn.html
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Rummet innehar mönstren. Mönstrens positioner. På de fysiska planet bestämmer dessa mönster objekt.

Alias: rum-tiden enl gtn

normal

Rummet innehar mönstren. Mönstrens positioner. På de fysiska planet bestämmer dessa mönster objekt. Dessa objekt har innebördes position. Vi har en tröghet som gör att vi med möda kan förflytta oss mellan objekten. (På de högre planen är inte mönstren objekt utan snarare idén om objekten.)

Tiden är här ett begrepp för att hantera det att mönstrena förändras. Man utmärker händelser och erfar att händelser måste komma i en viss ordning. På de högre planen är tiden inte en rad händelser utan snarare själva livet.