Hem

Energiupplagring enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 906, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/energi/upplagring.html
är Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Energiupplagringens takt och dess kapacitet beror på flera saker.

Alias: energimottagare och upplagring

normal

Energiupplagringens takt och dess kapacitet beror på flera saker. I naturliga fall uppstår den när en människa håller inne frustration och ilska. Av vad andevetenskapere lär om astralkroppen så är denna en känsloförmedlare, och behandlare. Alla känslor ger alltså upphov till specifika energimönster i astralkroppen. Ett innehållande av känslor orsakar alltså en uppladdning. (Indiska mästare lär att själskraften kommer av ett tyglande av sexualenergin.) Hur mycket energi som kan lagras upp beror på eterkroppens och astralkroppens kvalitet, vilken kan utvecklas med andliga övningar.