Hem

RSPK enl Gtn

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 641, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/rspk/gtn.html

I poltergeistfamiljer kan det vara olika saker som orsakar en ökad upplagring, vilket tillslut utlöser utbrottet.

Alias: poltergeist-utbrott och rspk enligt gtn

normal

I poltergeistfamiljer kan det vara olika saker som orsakar en ökad upplagring, vilket tillslut utlöser utbrottet. Det kan vara en obehaglig situation, kanske närvaron av någon person som man har ett spänt förhållande till, eller vissa tankar som man inte vill veta av. Frustration är nyckelkänslan. Att sådana känslor finns upplagrade i en person är ovanligt. Ibland kan det hända att några personer alla har ett litet övermått av energi vilket gör att de tillsammans kan få saker att hända.


normal

En plats som håller minnen av stor frustration och vanmakt, som uppfattas av en mottaglig människa kan gör att denna börjar bygga upp energier inom sig. Jordstrålning, som kan finnas olika starkt på olika platser, är eterenergier som har förmåga att påverka människans eterkropp alltså indirekt astralkroppen. Denna speciella energirika platsen kan vara det som sätter igång det hela. Platsen i sig håller bygger även upp spänningar vilket kan manifestera sig i elektromagnetiska fenomen. Fältkänslor, problem med el-installation eller ljus-plasmafenomen kan uppkomma.


normal

Min teori om RSPK är att energikroppen, som delvis består av magnetiska fält, spelar en viktig roll för kroppens funktion. Speciellt vid tillväxt och läkning. Energikroppen påverkas även starkt av känslostämningen, vilket bland annat ger psykosomatiska effekter (när tankar påverkar hälsan). När en människa stänger inne sina känslor, speciellt då aggression, stänger hon även in sin egens kropp energiflöde. Denna upplagring tycker jag tydligt syns hos Matthew Manning i Länken. Normalt kan man inte hålla några stora mängder energi, men det finns undantags fall. När kroppen utsätts för en plötslig ökning i EMF-aktiviteten sker det ett slags överslag av energi från energikroppen till omgivningen, vilket resulterar i RSPK.

En människa som alltså går omkring och bär på mer energi i sin energikropp än andra kan, när de kliver in i på speciella områden vid speciella tidpunkter, orsaka ett överslag som resulterar i PK-aktivitet. Utöver detta orsakar platsen även hallucinationer, etc.