Hem

Metafysik Fysik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 755, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/meta/fysik.html
är Trobart och Fysik

Oftast betyder metafysik läran om den egentliga verkligheten bortom sinnesförnimmelserna.

Alias: metafysiker

normal

Så här säger Bra Böckers Lexicon (1979) om metafysik:

(av grekiska meta ta physika: det som kommer efter det fysiska) --- Oftast betyder metafysik läran om den egentliga verkligheten bortom sinnesförnimmelserna. Metafysikens kunskapsteoretiska möjlighet och de metafysiska satsernas meningsfullhet har diskuterats, kritiserats och förnekats av bl.a Uppsalaskolan och den logiska empirismen. Inom den analytiska filosofin har de klassiska, metafysiska problemen om tillvarons yttersta väsen och grund, livets mening, själens förhållande till kroppen och Guds existens länge betraktats som meningslöst nonsens, delvis beroende på deras icke-empiriska karaktär. Under de allra senaste åren har dock märkts ett förnyat intresse för vissa problem som räknats som metafysiska.


normal

Ordet metafysik kommer ifrån grekiska ord som betyder efter fysiken och var helt enkelt namnet på den skrift Aristoteles samlade verk som kom efter skriften om fysik. Ordet betecknar studiet av de mest grundläggande sidorna av verkligheten: tid, rum, materiell substans och så vidare.