Hem

Pneuma Element, Helig ande

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 649468, v2 - Status: normal.
är Element och Helig ande

Den substans av luft och eld som formar världen - den heliga anden i kristen teologi

Alias: pneuma

normal

Pneuma ur grekiskan (vindpust, luft, ande, livsande) är substansen och grundvalen för organiska processer.

Anhängarna av läran om pneuma kallas pneumatiker, pneumatologi är läran om anden eller själen, identiskt med rationell psykologi (som är en del av metafysiken).

En pneumatiker hyllar gnosis som uppenbarelse och mystiskt skådande av den gudomliga ljusvärlden.