Hem

Dogmatism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 650062, v2 - Status: normal.
är Lära

Dogmatism (gr.dogma, mening,lära) står både för metafysiskt tänkande och fasthållande eller hävdande av dogmer

Alias: dogmatism

normal

Dogmatism är fasthållande av påståenden som inte behöver vara välgrundade men ändå hävdas vara sanna och giltiga - t.ex. inom kyrkolära.

Dogmatism kan också vara det metafysiska tänkande som är den mänskliga kunskapens karaktär och räckvidd och inte frågar efter grund - dvs. motsatsen till kriticism enl. Kant.