Hem

Dogm

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137809, v2 - Status: normal.

I gammal bemärkelse en av kyrkan fastställd trossats; i modernare bemärkelse fastställd "trossats" även inom naturvetenskap mm.

Alias: dogm och dogma