Hem

Kyrkofader Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 649431, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: fregoran
är en sorts Person

Beteckning på lärare inom kristendom som utformat dogmer och haft avgörande betydelse för kyrkans utveckling

Alias: kyrkofader

normal

Kyrkofäder är beteckningen på en gammalkristen lärare som genom sin filosofi och teologi (Patristik) varit med om att utforma kristendomens dogmer.
Främst används beteckningen från första till in på den sjunde århundradet e.Kr.
Bland kyrkofäderna finns Justinus, Tertullianus, Clemens från Alexandria, Origenes, Ambrosius och Augustinus.
Thomas av Aquino förklarades 1567 som kyrkofader för katolska kyrkan.