Hem

Solipsism Filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 420306, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Filosofi

En filosofisk riktning som förnekar eller betvivlar existensen av en omvärld utanför solipsisten. Enligt denna existerar inget annat än solipsistens medvetande.

Alias: solipsism

normal

Solipsimen hävdar att det enda som existerar är jag själv och mina medvetandetillstånd - av lat. solus ipse, jag ensam.

Den förnekar alltså yttervärldens existens. Yttervärlden är då allt som ingår i det vi kan kalla den fysikaliska verkligheten.
Det som ingår i den inre världen är det egna jaget, det psykiska jaget, upplevelser, känslor, önskningar, sinnesintryck osv.
Det som är yttervärlden - inklusive kroppen - finns då bara som något som ingår i föreställningsvärlden.

Allt som inte är egna upplevelser är alltså en illusion.