Hem

Livsredskap Facklitteratur

Visdom från andra sidan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153003, v4 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Gudar, Ljus, Färger, Universum, personligheter, Metafysik, Tillflykt, Själsfrände och Esoterisk energi
Publicerad år 2002
ISBN 91-77-11-083-8
sidantal 235
Av Sylvia Browne
Publicerad av Egmont Richter

Författaren tror sig ha en vägledare vid namn Francine, som vistas på Andra sidan, lever i Guds närvaro, och skriver om detta.

Alias: god, creation and tools for life

normal

Baksidan

Finns Gud?
Blev världen skapad eller utvecklades den?
Vilken ställning har jag i universum som helhet?

De flesta har ställt sig dessa frågor utan att komma fram till några entydiga svar. Men det kända mediet Sylvia Browne har svaren, och i denna fascinerande bok delar hon med sig av resultatet från 40 års undersökningar av dessa frågor. Sylvia Browne är mer än ett medium - hon är en mästare när det gäller att förmedla sanningen som existerar i den fjärde dimensionen. Sylvias vägledare Francine, som vistas på Andra sidan, lever i Guds närvaro och har tilgång till rika kunskaper om skapelsens natur. Sylvia blir alltså Francines mänskliga röst och kan förmedla frukterna av hennes visdom. Hon försäkrar för oss att Gud kommer att svara på alla våra frågor - vår uppgift är att ställa de rätta frågorna och vara mottagliga för de svar vi får. Genom att göra detta får vi tillgång till värdefulla Livsredskap.

Miljoner människor har bevittnat Sylvia Brownes otroliga mediala krafter när hon medverkat i tv-program som Montel Williams, Larry King Live och Olösa mysterier, och hon har porträtterats i Cosmopolitan, People och andra amerikanska magasin. Hennes träffsäkra mediala insatser har hjälpt polisen att lösa kriminalfall, och hon förbluffar sin publik varje gång hon framträder. Egmont Richter har tidigare gett ut Mellan två världar och Livet på Andra sidan av Sylvia Browne.

Du kan få veta mer om Sylvia Browne på: www.sylvia.org

normal

Innehåll

9. Tack
11. Inledning.

Del I: GUD
17. Vad Gud är.
38. Gud Fader och Gud moder
54. Undertryckande av det kvinnliga
58. Vårt förhållande till Gud
66. Berättelser

Del II: Skapelsen
73. Skapelsens natur.
79. Sju schematiska bilder
90. Själens tolv nivåer
117. Tvillingsjälar
125. Det fysiska universum
151. Det metafysiska universum

Del III: Redskap för livet
189. Att omvandla negativ energi
197. Ljus och färger
208. Skydd mot själsliga angrepp
225. Teori om psyket

233. Novus Spiritus trossatser