Hem

Bonniers stora bok om filosofi Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428786, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Filosofi
Publicerad år 1998
ISBN 91-0-056863-5
sidantal 227
Av Bryan Magee

Bok om filosofin genom tiderna och våra stora filosofer.

Alias: story of philosophy

normal

Bokens baksida

Filosofi börjar med undran säger Platon, en av västerlandets största och mest kända filosofer. Och visst finns det mycket i vår tillvaro att fundera på och förundras över - Vad är varat? Har människan en fri vilja? Vad är mod? Frågor som dessa har filosofer i alla tider sysslat med, frågor om vår existens och hur vi når kunskap om verkligheten.

IBonniers stora bok om filosofi får vi ta del av den fänslande berättelsen om den västerländska filosorfin genom 2500 år, från antikens naturfilosofer till dagens moderna tänkare. Professor Bryan Magee, välkänd filosof och författare och populär producent av program i engelsk radio och tv, ger här en utförlig översikt över tänkandets historia. Bryan Magee har en förmåga att tydliggöra komplicerade filosofiska problem som gör hans bok lättillgänglig för filosofiskt obevandrade läsare, samtidigt som den går tillräckligt på djupet för att vara givande även för filosofistuderanden.

Boken tar upp de viktigaste filosofiska frågorna, belyser de stora filosofiska problemen och analyserar de mest betydelsefulla filosofernas centrala verk.

Bonniers stora bok om filosofi illustrerad med över 400 färgbilder, är en lysande introduktion till den västerländska filosofin.