Hem

Kanalisering enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 833, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/kanalisera/gtn.html
är Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Att kanalisera är att behandla sitt inre övre jag som separat från sig själv; som en skyddsängel eller guide. Det är att skapa en multipel personlighet.

Alias: kanalisering enl gtn

normal

Kanalisering enl Gtn

Att kanalisera är att behandla sitt inre övre jag som separat från sig själv; som en skyddsängel eller guide. Det är att skapa en multipel personlighet.

Förmågan att kanalisera kan uppstå efter någon slitsam kris där medvetandet pressas att splittra personligheter. T ex vid långvarig incest där personen i fråga uppfinner andra personligheter som får ta över så att hon själv slipper vara med. I ett annat fall kan det vara minnet av en förgången som man skjuter ifrån sig och som tar formen av en yttre personlighet som hälsar på. Detta sker under kontrollerade former under en spiritistisk seans.

Nu tror jag även att detta är något mycket sammansatt. De andar som kanaliseras har ofta säkerligen ett yttre ursprung som dessa medier kunnat länka in på med sin ESP. Och de guider man har kan ju faktiskt ha fragment av mönster från någons liv i Egypten eller någon annanstans. Den del av oss som reinkarneras är något ganska komplext.

normal

Vad som händer när man tar kontakt med en ande är att man tar kontakt med (det kosmiska) minnet av den avlidna personen. Sedan så sker en slags återuppbyggnadsprocess med hjälp av de närvarandes skapande intellektuella och mentala förmåga. De får en kaskad av minnen, känslor, former mm. Dessa formas med mentala processer till något som blir verkligt.


normal

I seanser ställer mediet sin hjärna till förfogande. Det är den minnesbanken och personligheten som tags upp av mediet, men allt tänkandet sker genom hjärnan. Det är alltså mediets tankeprocesser som används i seanser. Kontakten med den döde personens personlight och minne är oftast mycket dålig och bristfällig, men detta uppvägs av de undermedvetna intelligenta gissningar som mediet gör. De lilla spillrorna som tags emot återuppbyggs. På mentalplanet, där dessa minnen ligger, är all information lagrad holistiskt. Varje del blir som ett frö som man kan bygga upp en hel bild av som inte behöver vara så tokig. Mediet tar spontant till all hjälp för detta uppbyggande när hon hänger sig åt försöket till kontakt. Hon kommer ofta att använda sig av de närvarandes ansiktsuttryck och även att läsa deras tankar. Det de inte har fantiserar de ihop.

Detta uppbyggande fenomen kan studeras genom automatisk skrift. Ju mer man övar, desto läsligare blir skriften. Övningen består alltså till stor del att bygga upp en översättningsapparat för impulserna från mentalplanet (och prosesser i det undermedvetna) till ett rent resultat.