Hem

Schizofreni enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 977, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/schizofreni/gtn.html
är Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Det slog mig hur lika deras upplevelser var, de som medier och andra har.

Alias: scizofrena människor och skizotypa

normal

Min erfarenhet grundar sig i stort sett på ett par UR-program om schizofreni. Det slog mig hur lika deras upplevelser var, de som medier och andra har. Den avgörande skillnaden är vilken grad av konsekvens och logik som ligger i upplevelserna och till vilken grad man kan hålla dem på en lämplig nivå, så att man kan få frid någon gång. Ofta så finns moment av mystik med i upplevelsen. Speciellt så som kärlekens vita ljus.

Med tanke på min egen erfarenhet av mina drömmar. Det att jag lärt mig att skapa konsekvens om mening i mina drömmar. Och om vad jag läst mm från olika källor. Det tycks mig klart att vi har tre moment här.

1. För det första att ha utvecklat den utomsinneliga varseblivningen så att man får relevanta intryck på t ex innre frågeställningar.
2. För det andra att öppna sig för det spontana flödet från det undermedvetna. Dvs att frivilligt eller ofrivilligt släppa kontakten med den fysiska verkligehten så att innre upplevelser kommer fram och uppfattas som verkliga.
3. För det tredje att skapa sammanhang i informationsflödet. Att sortera bort överflöd och strukturera och ordna, undermedvetet, materialet på ett hanterbart sätt.

1 = Sådana som ibland upplever övernaturliga saker eller märker underliga sammanträffanden mm.

2 = Schizofrena människor. Mer eller mindre.

1 + 2 = Sådana som upplever helt osannolika händelser, men som ändå har något värdefullt att berätta.

3 = Materialistiska filosofer kanske...

1 + 3 = Sådana som jag kanske. Saknar spontanitet.

2 + 3 = Skapande konstnärer. Artister.

1 + 2 + 3 = Duktiga medier, klärvoajanta, med flera.

Alla har ju mer eller mindre av de tre. Det är min uppfattnign att man när man börjar med t ex andar kommer man att gå igenom ett stadium där man får konstiga svar och andarna verkar vara lite dumma eller barnsliga, om man inte råkar ha 3:an utvecklad från början.

Människor som är ganska normala och som plötsligt får mycket högt utvecklad ESP eller bara vistas i en miljö där budskap överförs telepatiskt eller annan andlig formning, kommer att överbelastas mentalt. Varje person måste ha en förmåga och erfarenhet att ta åt sig de mentala budskapen. Annars uppstår underliga associationer och annat. Mental stress skapar sympton liknande dem hos de schizofrena.

Det här är bland mycket annat ett försök att förklara vad som försigår i UFO-rörelsen, med alla dessa personer som säger sig blivit kidnapapde eller som påstår sig stå i kontakt med UJar. Om tefaten nu inte är 100% hjärnspöken så kan allt det här bero på att vi psykiskt/mentalt överbelastas av blotta närvaron av dem.


normal

Den mediala personens kontroll varierar. I början kan kontrollen vara liten. För de som har starka upplevelser kan det vara ganska kaotiskt. Dessa personer upplever nästan samma sak som de schizofrena upplever. Skillnaden är att deras kaotiska upplevelser har en måtta av mening. Dvs att vad de upplever inte bara beror på en röra i huvudet utan kommer från deras ESP.

Det finns många typer av schizofreni. Multippel personlighet är bara en sådan typ. För de mediala motsvaras detta av den ande de är i kontakt med. Den stora skillnaden är att mediet har förmågan under kontroll. Man kan säga att när Marie (i Gåvan från stjärnorna) har kontakt med Lace låter hon en multuppel personlighet finnas i henne under kontrollerade former. Hon har lärt sig kontrollera det.

Andra aspekter på schizofreni är att man hallucinerar eller har underliga känslor. De schizofrena kan alltså se kattmänniskor eller gående sopborstar dyka upp lite var som helst. De kan känna det som om det är någon som observerar dem eller som om någon ond makt är efter dem eller som om de har förmåga att direkt påverka omgivningen. De kan höra röster i sitt huvud eller se andra konstiga saker. Skillnaden mellan medierna och de schizofrena är att de schizofrena är stackars människor som lider av sina upplevelser och inte kan kontrollera dem. Det är dessa människor som får psykvård.

En schizofren kan vara helt normal och uppföra sig helt naturligt men kanske helt plötsligt bli hysterisk över något eller kanske få en vision av något slag. Det är därför jag drar paraleller, för att det verkar vara nästan samma sak som det medierna upplever.

Sedan när de börjar kontrollra sin förmåga, villket kan ta lååång tid, så blir den mer ordnad, men kan ändå likna schizofreni genom att man upplever en del exotiska saker som andra inte kan se. Dessa personer har då lärt upp kontroll.

Men dessa tre komponenter kan variera. Det är endast gradskillnander emellan.

Skillnaden är just kontakten eller medialiteten. Vad jag vill framhäva är att det hjälper inte hur medial man än är om man saknar förmåga att få ur sig vad man har. Att uppleva det. För att göra detta behöver man stimulera vad som gör att man kan börja känna saker som inte är direkt fysiska.

Saken är alltså den att om man stimulerar detta som gör att man kan känna dessa saker utan att man har denna kontakt, så blir det bara röra: schizofreni.

För att träna upp sin ESP brhöver man öva sin förmåga att hallucinera (kontrollerat). Dvs att jobba med drömmar, meditera och göra visualiseringsövningar, t ex. Man övar sig att få ut vad man har inom sig.

Vad som då kan hända är att man kan börja uppleva lite väl mycket. Känslorna kanske svänger mycket starkt och man kanske hör röster eller upplever att man mottagit ett tecken som man måste följa till varje pris. Det är när det man har ionnom sig flödar ut utan kontroll som man riskerar att bryta ihop. Men om man klarar sig igenom och kan få kontroll på alla intryck så kan man komma ut på andra sidan mycket starkare och med en mycket större medial förmåga eller iaf en konstnärlig förmåga.

1. Förmågan att hallucinera. (Förmågan att se det osynliga.)
2. Förmågan att länka upp. (ESP)
3. Kontroll av de ökade förmågorna. (Att forma meningsfullhet.)

(1) är en kroppslig funktion. (2) är en själslig funktion. (3) är en organisation av kopplingen mellan kropp och själ.

Om (3) är underutvecklad så kan man uppleva sin förmåga som obehaglig. Det ger oönskade effekter. Eller så kan man helt enkelt inte kontrollera när eller hur man använder sin förmåga. Men (3) är inte något som är antingen bra eller dåligt. När man har förmågan kan man ha utvecklat kontakten så att den bara fungerar ihop med en pendel eller att intuitionen tar formen av en andlig vägledare eller formen av utomjordingar eller något annat.

Andevärldne är stor och innehållsrik. Men den är inte fysisk. Dess fysiska uttryck är i mycket godtycklig. Det kan manifesteras som demoner, Jesus, Venusianer, Farfar, Gud, Överjaget, osv. Det bestämmer man själv. ... Härmed inte sagt att en kontakt med t ex Jesus inte har något med denne att göra, men allt detta har med (3) att göra, dvs hur man tolkar upplevelsen. Outvecklat kan det framstå som svårtolkade tecken och absurda situationer.

Ett tydligt exempel på hur förmåga (3) förbättras är när man håller på med automatisk skrift. I början så blir meddelandena meningslösa, men efter träning så blir innehållet allt mera begripligt och vettigt. Tillslut när man blivit riktigt duktig har man fått förmågan att manifistera (kanalisera) en speciell personlight på ett konsekvent sätt som stämmer med hur denne var om den skulle varit fysisk.