Hem

Hjärnspöke Mental föreställning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 619761, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Mental föreställning

En slags inbillning som bygger på en orimlig tanke eller föreställning.

Alias: fantasma, fantasmagori, hjärnspöke, mindghost och phantasma

normal

Fantasma - eller hjärnspöke är en slags uppenbarelse, en drömbild som hjärnan producerar.

Fantasmagori är skenbilder som framkallas med optiska hjälpmedel, det vi kallar bländverk. Dessa förekommer bl.a. inom trollkonst.

Båda orden härleds ur grekiskans phantasma som betyder syn, uppenbarelse.