Hem

Ljuset vid NDE

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 737, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
Denna text är importerad från /old/psi/nde/ljuset.html
är Upplevbart

Ljuset är det viktigaste momentet i en NDE. Det kan kännas som en djup religiös upplelvelse.

Alias: kärlekens vita ljus, ljuset, ljuset vid nde och transcendental värld

normal

Ljuset är det viktigaste momentet i en NDE. Det kan kännas som en djup religiös upplelvelse. Detta ljus talas om också i andra sammanhang. Du vet utropet: Jag har sett ljuset! Känslan har inget den kan jämföras vid. Kärlek är vad man oftast försöker beskriva det som. Det är det starkaste vitaste ljus du kan tänka dig, men det gjorde ändå inte ett dugg ont att titta på det är en vanlig beskrivning. Det har visats att de som upplevt det här ljuset under NDE har klarat sig bättre i livet, även om de själva varken är religiöst lagda eller mätt sin NDE någon sådan betydelse. Ibland associeras en form till ljuset. Det kan vara en sommaräng, ett upplyst rum, ett underskönt naturlandskap, osv.


normal

Det klara ljuset

Det finns ett moment i NDE som hjärnforskarna inte kunnat förklara, nämligen ljuset. Nästan alla barn (och en fjärdedel av de vuxna) som har en NDE möter ett ljus. De berättar alla att ljuset uppträder mot slutet av NDEn, efter OBE och efter att de farit genom tunneln.

De som upplever ljuset säger att det är mer än enbart ett ljus. Det har någon slags substans som sveper in dem i en värme och omsorg som de aldrig tidigare har känt. För en del kommer Guds röst från ljuset. Att se ljuset leder till en fantastisk förändring av deras livssyn som påverkar många av dem för resten av livet.

Upplevelsen som helhet är extraordinär, men det är ljuset som gör den mystisk. Detta är sanningen om NDE.

Att beskriva ljuset är svårt. De flesta patienter som jag har pratat med beskriver det huvudsakligen som ett klart ljus av ovillkorlig kärlek. Andra kallar det för allvetande, allt förlåtande och älskande allt. En patient sa till mig tjugo år efter att han sett ljuset vid fem års åIder: Jag kommer aldrig att glömma det ljuset. Det är ständigt med mig. En annan patient som hade haft en NDE som barn sa till mig: Andra har sett Gud, men jag såg bara ett ljus, ett ljus som jag aldrig kommer att glömma.

Det finns en speciell anekdot som tydligt illustrerar ljusets natur och den förmåga det har att förändra människors liv. Berättelsen kommer från en kvinna som heter Terry. Som barn åt hon av misstag en massa smärtstillande tabletter och var nära att . Medan hon låg medvetslös lämnade hon kroppen och for genom en tunnel. Hon sa att det var som om det fanns vatten i tunneln och att hon tog sig nedför denna mystiska flod i en liten båt.

Vattnet var mörkt men hon var inte rädd. Plötsligt vände hon in på en annan gren av floden och passerade under en lysande båge som förde till ett ljus som var så vackert att man inte kunde kalla det bara för ett ljus. Det stod för kärlek och frid och lycka och en total och oförställd glädje.

Ljuset var disigt som ett lysande moln. Inifrån molnet hörde hon en röst som talade och som hon uppfattade som Guds röst. Jag kände mig totalt tillfreds och var ett med det, säger hon.

Ljuset utstrålade en känsla av ovillkorlig kärlek, en känsla som jag kände mig helt hemma med, men hon visste att hon inte kunde gå längre in i ljuset och fortfarande ha kvar möjligheten att återvända till sin jordiska kropp.

Det var då hon bestämde sig för att återvända.

Terrys röst bröt samman av känslor när hon berättade om den mest förbluffande delen av sin upplevelse. När jag vaknade upp ur medvetslösheten på sjukhuset öppnade jag ögonen och såg delar av ljuset överallt. Jag kunde se hur allting i världen hängde samman.

Det öförklarade

Ljuset är det enda momentet i NDEn som hjärnforskarna inte ens kan komma i närheten av att förklara. (Se NDE och hjärnan.) Barnens vittnesmål är tydliga på den här punkten: ljuset är ett nyckelmoment i NDEn.

Hur kan vi vetenskapligt förklara detta ljus efter döden? Jag känner inte till hur vi skulle kunna uppleva ett starkt ljus i slutstadiet av döendet.

De strikta reduktionisterna bland oss skulle kunna förklara NDEn på följande sätt: en människa befinner sig i en livshotande situation. Hon lämnar den fysiska kroppen och betraktar vad som händer på ett avskärmat och depersonaliserat sätt. Detta är ändamålsenligt eftersom personen inte känner smärta eller panik och till och med kan förneka att hans liv svävar i fara. Som vi känner till från Penfields arbete kan detta ibland förklaras med att den högra temporalloben stimuleras av till exempel syrgasbristen.

Sedan gör man en återblick på livet, man ser ljus och människor, hör ljud, har en känsla av stor lycka och frid och ser himmelska platser. Nog är detta frågan om enkla psykologiska händelser, som kan förklaras med organiska processer i hjärnan säger skeptikern.

När hjärnan börjar dö bryter synfältet samman och man får tunnelseende. Ögonen ser inte längre någonting och hjärnan kan inte längre tolka vad den ser. Tunneln blir mörk och organismen dör. Detta kan enligt nya forskningsresultat möjligen förklaras med att blodflödet avstannar i den av hjärnans artärer (a. cerebri posterior.) som försörjer synbarken i hjärnan.

Och efter det - finns det ändå ljus! Var kommer det ljuset ifrån? Hjärnan har nästan slutat att fungera. De fysiologiska processerna jag just beskrivit ägde rum under några minuter (även om de verkade längre för den som upplevde dem), och nu har alla mentala funktioner upphört. Man skulle förmoda att de kroppsliga funktionerna helt enkelt skulle upphöra, att det skulle bli ett evigt mörker.

Men varför ljuset?

Jag tycker att jag har gjort så mycket som det går att göra för att skissera de kända neurologiska processerna som kan förklara nära- dödenupplevelsen. Trots att många av NDU-momenten kan förklaras av vår kunskap om hur hjärnan arbetar kvarstår mysteriet med ljusupplevelsen.

De flesta momenten i NDUn kan exakt lokaliseras i hjärnans anatomi, men det finns inte någon förklaring till vad som händer under tunnelupplevelsen och mötet med ljuset.

Återfödelse öch död

Kanske innebär ljuset på något sätt att man föds till en andlig värld. När allt kommer omkring är det många av barnens berättelser som antyder den möjligheten.

En undersökning utförd av Nancy Evans Bush innehåller sådana berättelser som kopplar samman ljuset med återfödsel.

Bush skrev sin rapport från berättelser i IANDS' arkiv som plockats fram av dr Greyson som är chef för den psykiatriska avdelningen vid universitetet i Connecticut.

Se NDE-skildringar från IANDS.

Mer än ett ljus

För att förstå ljuset bättre är det viktigt att betänka den förmåga det har att kunna lysa upp vårt liv. Se exempelvis Michelle Sorenson.