Hem

Temporallob Kroppsdel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 653417, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Kroppsdel
kan vara en del av Kortikal lob

Dessa lober handhar igenkänning av visuella objekt och tolkning av vissa ljud

Alias: temporallob och temporallober