Hem

Reinkarnation enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 648, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/reinkarnation/gtn.html
är Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Vad som sker skulle kunna beskrivas som att det nyfödda barnet identifierar sig med något utifrån som upplevts.

Alias: reinkarnation enl frimansson och reinkarnation enl gtn

normal

Om man har det förjävligt i detta liv , Har man då gjort nåt dumt i förra livet? eller hur funkar det?...kan man få reda på vad man gjort i sina förra liv?

Det går att formulera i princip samma sak i termer av meningsfullhet. Men jag vill hellre lägga in en måttlig mängd av meningsfullhet i förklaringen. Detta ändrar dock inte innebörden i sig.

Som en grundlag kan man säga att lika attraherar lika. Detta betyder att om du av slump råkar hamna i ett elände i ett liv och dör i denna pina utan att ha tagit dig ur problemet så kommer ditt grundmedvetande, dvs det hos dig som återföds, att automatiskt komma in i en liknande livssituation.

Detta kommer att upprepas, och även mer skit kan strömma till, tills du på något sätt lyckas ta dig ur denna situation. Detta kan antingen ske genom att du kanske äntligen lär dig att leva och övervinna dina problem på rätt sätt, eller så kan du ha haft god hjälp av din omgivning.

Nu är det även så att du i det tidigare livet kanske inte själv hade det så värst eländigt, men att du förorsakade ett liknande elände på omgivningen omkring dig. De kosmiska lagarna är inte på något sätt moraliska. En grundlag säger att lika attraherar lika. Om du sprider elände omkring dig kommer du ohjälpligt att förr eller senare hamna i ett liknande elände då dessa handlingar finns kvar med sin koppling till dig. Detta är Karma!

Det bästa sättet att befria sig från denna negativa karma är helt enkelt att under livets gång lära sig att leva i denna typ av situation i enighet med kärlekens kosmiska grundlag. Gör man detta har man lyckats hantera den miljö som binds till sig själv och man blir fri från de negativa effekterna. Med kärleken kan all erfarenhet bli till en positiv sådan i slutändan.

Detta med kärleken är egentligen inget annat än en form av altruism. Dvs att du lär dig att sammarbeta med hela din värld och alla omkring dig och speciellt försöka mest med dem du har svårast att samarbeta med. Detta sker spontant på alla plan på bästa sätt genom en känslomässig identifikation med omgivningen. Dessa harmoniserande tankar med omgivningen gör att du undermedvetet ökar din förmåga att samspela med omgivningen. Och ett bra samspel leder i längden till vad du skulle kalla ett underbart liv.

Något oklart såhär?

När man hör sådant här kan man till att börja med känna att det är en rent omöjlig uppgift. Men nog kan du komma till en förbättring? Du är liv, och liv är överlevnad och styrka! Detta har evolutionen givit dig. Du är en del i en helhet som inbegriper ett kosmos långt större än vad forskare idag kan tänka.

Och det är viktigt att veta att man inte kan fly eller lämna problemen för att börja om. Man blir aldrig fri från sin karma utan att arbeta med den. Har du en relation med en människa så kommer du att i liv efter liv att möta denna människa tills du lärt dig leva med henne.

De människor som kommit längre i sin andliga utveckling är medvetna om detta, när de befinner sig mellan två jordeliv, och planerar självmant sina liv så att de kan ta itu med den karma de har. De som inte kommit lika långt i utvecklingen har inte utvecklat en förmåga att uttrycka sin vilja i saken och kommer som ett viljelöst väsen att falla offer för sina direkta karmiska effekter. I alla fallen så finns det så kallade intressen som råder dig och uppmuntrar dig för din egen utveckling. För din utveckling är allas utveckling.

Stå på dig!

normal

Vad som sker skulle kunna beskrivas som att det nyfödda barnet identifierar sig med något utifrån som upplevts.