Hem

Mentalkroppen enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 762, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/mental/kropp/gtn.html
är Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Mentalplanet är som en enda stor holistisk levande kunskapsbank, där de kosmiska lagarna formar framtida inverkan på astralplanet.

Alias: mentalkroppen

normal

Mentalplanet är som en enda stor holistisk levande kunskapsbank, där de kosmiska lagarna formar framtida inverkan på astralplanet. Ur informationstransfereringsaspekt ser jag mentalplanet som en slags jätte-hjärna.

Mentalkroppen interagerar ovan med andekroppen och nedan med astralkroppen.