Hem

Kabbalahn enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 838, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/kabbalah/gtn.html
är Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Om du tittar på Kabbalahn, den modell magikerna i den västerländska traditionen använt de senaste sisådär 1500 åren, ser du att det är i praktiken beskriver denna uppbyggnad som möjliggör de paranormala fenomenen.

Alias: kabbalahn enl gtn

normal

Olika energimönster

Om du tittar på Kabbalahn, den modell magikerna i den västerländska traditionen använt de senaste sisådär 1500 åren, ser du att den i praktiken beskriver denna uppbyggnad som möjliggörande de paranormala fenomenen.

Det att universum skapades ur En Sof. Ur detta kom de allra enklaste energimönster (kanske som en uppdelning mellan existens och intet).
Så i en kedjereaktion stömmade energi ur det första energimönstret: Kether. Energin strömmade och blev allt 'grövre' ju längre ut från Kether den kom.
Det bildas således en slags hierarki. Lägst och grövst är det fysiska planet. Ovan kommer astralplanet, mentalplanet och sist andeplanet, för att mynna ut i det oändliga intet: En Sof.