Hem

Magi enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 766, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/magi/gtn.html
är Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Vanliga friska människor lär sig spontant att styra framtiden genom hälsosamt och målinriktat tänkande.

Alias: magi enl gtn och svart magi enl fr

normal

Ver 1

Jag håller på att det främst är de associationer man ger symbolerna som är verksamma.

Kroppsliga rörelser och ljudanden ger biologiskt speciella effekter som utnyttjas. Rökelser och färger ger vissa psykologiska effekter som är universala.

Min uppfattnign är att magiker främst arbetar med astralplanet. De manipulerar med bilder där som sedan ger vidare effekter både uppåt och nedåt.

De magiska symbolerna byggs under innlärningen upp på ett systematiskt sätt så att dessa knyts till astrala bilder. När man då ser symbolerna så aktiveras automatiskt den astrala motsvarigheten, villket leder till vissa effekter. De magiska systemen motsvarar psykologiska processer av sinnesstämningar. Det är ett sätt att ge en metod för att hantera symbolerna och gå mellan motsvarande visualiseringar. De magiska systemem speglar det magiska universumet (genom det innre universumet).

Jag anser att mycket av de magiska systemen bygger på vidskepelse, så till vida att mycket skulle kunna åstadkommas med mindre möda. Mysticismen är nog i mycket ett utfall av oförståelse av vad som egentligen händer.

normal

Ver 2

Vanliga friska människor lär sig spontant att styra framtiden genom hälsosamt och målinriktat tänkande. Som magiker lär och övar man sig att systematiskt känna av och styra genom att bygga upp astrala former och styra energier. För att göra detta lär man sig ett symbolspråk man lär sig att automatiskt associera med vissa tillstånd / former.


normal

Ver 3

Det som skiljer magiker från vanliga psi-begåvade är att magikerna använder olika system för att träna upp sin förmåga och för att under längre tid bygga upp föreställningar som gör att psi-förmåga hamnar i systemets ramar, villket gör att man kan styra dem lite enklare. Men villket system man använder spelar egentligen inte större roll. Så för den moderna människan så kan något liknande Silva-metoden passa utmärkt! ... Nu ska jag ine avskräcka... Men det var bara att de så tydligt tog upp detta om hur man kan länka samman en kroppsrörelse med en förändring i det psykiska medvetandetillståndet. Och att detta är ett bra sätt att gå tillväga.

De ritualer magiker använder sig av består ju av massor av symboliska saker som skapar motsvarande effekter i psyket. Genom att konstruera sin ritual noga och målmedvetet kan den vara till stor hjälp för att uppnå vad det nu är man vill uppnå. Det är detta som utgör magin.

Sedan är det detta med att skapa mentala och astrala former på ett kontrollerat sätt...