Hem

Silvertråd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 331, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: astlu
Denna text är importerad från /old/psi/silvertraad.html

En astral/eterisk navelsträng som sammanbinder dina kroppar, t ex under en astralprojektion.

Alias: silver cord, silversträng, silversträngen, silvertråd och silvertråden

normal

När man är i det astrala planet så har medvetandet lämnat kroppen och är totalt obundet med kroppen med undantag för en liten silvertråd som länkar en samman mellan centrum på den astrala kroppen och naveln på den vanliga kroppen. Den som gör medvetna astralresor brukar vanligtvis inte se denna tråd om inte en medveten önskan om det föreligger. Det pratas ibland om folk som gjort själaresor och berättat om just denna silvertråd. Dessa resor kan betecknas som ofrivilliga astralresor som uppkommit av någon anledning och just i och med att de inte vet vad de är med om så brukar de se tråden som är deras länk med den levande kroppen. När man dör så går denna tråd av varvid kroppens funktioner upphör.


normal

Energy Flow

The famed Silver Cord does more than just tie the two bodies together. It is a true umbilical cord, transmitting information and energy between the physical and subtle bodies. It is seen by some projectors and not seen by others. Sometimes it is seen emanating from the navel, sometimes from the forehead. The area the cord is seen emanating from may depend on chakra activity. Whichever chakra is the strongest, most active, could have control of energy flow to the subtle bodies. There is also the belief system of the projector to consider and the creative power of the subconscious mind. The cord will usually appear to be wherever you believe it will be, courtesy of the subconscious.